DomůMagazínPotraviny se po skončení minimální trvanlivosti budou moci prodat. Prezidentka podepsala novelu

Potraviny se po skončení minimální trvanlivosti budou moci prodat. Prezidentka podepsala novelu

Prezidentka Zuzana Čaputová podepsala novelu zákona, která vstoupí v platnost od července. Zároveň bude monitorován stav určitých komodit k zajištění potravinové bezpečnosti státu.
Na Slovensku bude umožněn prodej potravin po uplynutí data minimální trvanlivosti (DMT), ale až po jejich nabídce charitě. Zároveň se má sledovat stav určitých komodit k zajištění potravinové bezpečnosti státu.

Do 45 dnů
Vyplývá to z novely zákona o potravinách, kterou podepsala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela bude účinná od 1. července.

Dochází také k vypuštění povinného dodržování podílu zemědělských produktů a potravin vyrobených v ČR při listinné nebo elektronické propagaci a marketingu.

Provozovatel však bude povinen uvést v propagačním letáku procentuální podíl slovenských výrobků z celkové nabídky.

Provozovatel bude moci prodávat potraviny, kterým uplynul DMT, jen jsou-li bezpečné, pouze ve svých vlastních provozech, konečnému spotřebiteli, jen pokud jsou zřetelně odděleně umístěny od ostatních potravin a nejvýše po dobu 45 dnů od uplynutí DMT.

Zároveň novela nově stanoví, že pokud do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty dojde k opakovanému porušení povinnosti, za kterou byla uložena pokuta, orgán úřední kontroly potravin uloží pokutu do čtyřnásobku sazby pokuty.

Z původního znění se vypouští minimální hranice pokuty ve výši 50 000 eur.

Více než 400 tun musí být oznámeno
Novela zavádí i systém ochrany potravinové bezpečnosti státu. Ministerstvo zemědělství obecně závazným předpisem určí seznam zemědělských a potravinářských komodit a kritickou hodnotu jejich skladových zásob, které jsou nezbytné k zajištění potravinové bezpečnosti státu.

Podnikatelé, kteří umisťují na trh danou komoditu, budou povinni oznámit ministerstvu množství jejích skladových zásob dvakrát ročně. Během trvání mimořádné situace, nouzového nebo výjimečného stavu se oznamovací povinnost plní měsíčně.

Budou-li chtít během trvání mimořádné situace, nouzového nebo výjimečného stavu vyvézt do jiného členského státu nebo do třetí země komoditu v množství více než 400 tun za kalendářní měsíc, budou rovněž povinni oznámit to ministerstvu.

Resort následně posuzuje, zda tím může být ohrožena potravinová bezpečnost státu. Pokud subjekt nesplní svou oznamovací povinnost nebo uvede nesprávné či nepravdivé údaje, hrozí mu pokuta v rozmezí 100 eur až 20.000 eur.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek